Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag directeur

Directeur

Als statutair directeur bent u formeel bestuurder van de vennootschap. Hiermee wijkt uw arbeidsrechtelijke positie af van de gewone werknemer. Als statutair directeur bent u in arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke zin verbonden met de onderneming. De statutair directeur heeft hierdoor in het arbeidsrecht een complexe positie met grote belangen.

Ontslag bestuurder bv

Een rechtsgeldig ontslagbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is nodig om de vennootschapsrechtelijke relatie te beëindigen. Een vennootschapsrechtelijke ontslag betekent in beginsel ook de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw arbeidsovereenkomst eindigt ook als u zelf uw statutair directeurschap beëindigt. Alleen het juiste orgaan, zoals in de wet en statuten bepaald, kan besluiten tot een rechtsgeldig ontslag.

Statutair bestuurder en fouten bij ontslag

Het gebeurt dikwijls dat er fouten worden gemaakt bij het vennootschapsrechtelijk ontslag met als gevolg dat het ontslag niet rechtsgeldig wordt verleend. Het niet horen van de statutair directeur over het voorgenomen ontslag en het negeren van oproeptermijnen komt veelvuldig voor. Het gevolg hiervan is dat een onjuist genomen ontslagbesluit nietig of vernietigbaar is.

Procederen

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het bijstaan van statutair bestuurders en kunnen u gedegen adviseren met betrekking tot een (voorgenomen) ontslag.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving