Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer per direct ontslaan en een werknemer kan per direct ontslag nemen als er een dringende reden is. Een opzegtermijn of opzegverbod speelt dan geen rol. Een werknemer heeft na een door zijn werkgever verleend ontslag op staande voet geen recht op loon en WW-uitkering. Ontslag op staande voet is dan ook een zeer zware maatregel en moet om die reden voldoen aan bijzondere voorwaarden.

Deze eisen zijn kort samengevat de volgende:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. In het algemeen gaat het om ernstige vergrijpen.
  • De werkgever moet de reden voor het ontslag op staande voet aan u meedelen; bovendien moet de reden helder voor u zijn.
  • Tenslotte moet de werkgever na het bekend raken met de dringende reden direct overgaan tot het geven van het ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet aanvechten

Met het oog op de gevolgen van een ontslag op staande voet en de strenge eisen die daaraan worden gesteld is het verstandig u zo snel mogelijk na het gegeven ontslag te laten adviseren door een arbeidsrechtspecialist. Indien het ontslag op staande voet niet aan alle drie de vereisten voldoet kan het ontslag worden vernietigd.

Let op: als u het ontslag op staande voet wilt vernietigen zult u binnen 2 maanden na het gegeven ontslag op staande voet een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter. Als deze termijn verstrijkt, kunt u hier geen beroep meer op doen. Als de kantonrechter het ontslag vernietigt behoudt u uw baan en aanspraak op loon. U kunt in plaats daarvan ook kiezen voor het vorderen van een (billijke) vergoeding.

Teken voordien niets en blijf beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving