Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag vast contract

De volgende acht ontslaggronden zijn in de wet verankerd:

  • bedrijfseconomisch ontslag (reorganisatie);
  • ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt (ziek) is;
  • frequent ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar;
  • verstoorde arbeidsrelatie;
  • of andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Ontslagprocedure

Als het niet lukt om met een werknemer tot een minnelijke regeling te komen, moet uw werkgever voor een ontslag wegens de onder (a) en (b) genoemde redenen naar het UWV . Voor een ontslag op één van de andere redelijke gronden moet uw werkgever naar de kantonrechter.

Per redelijke grond zal het UWV of de kantonrechter moeten bekijken of er voldoende grond voor beëindiging is. Bovendien is beëindiging van het dienstverband onder de WWZ alleen mogelijk als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, eventueel met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet aan de orde kan zijn (bijvoorbeeld bij verwijtbaar handelen van de werknemer).

Als de ontslaggrond onvoldoende kan worden onderbouwd en/of het UWV of kantonrechter van oordeel is dat er wel herplaatsingsmogelijkheden zijn, zal in principe een afwijzing moeten volgen.

Toestemming vragen aan het UWV of de kantonrechter hoeft niet als er sprake is van ontslag op staande voet, ontslag in de proeftijd of een beëindiging van rechtswege (het aflopen van een contract voor bepaalde tijd).

Vaststellingsovereenkomst

Werkgevers stellen vaak voor de arbeidsovereenkomst in goed onderling overleg (een minnelijke regeling) te beëindigen. Hiermee wordt voorkomen dat de werkgever een procedure moet starten bij het UWV of de kantonrechter. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd worden, na onderhandeling over de voorwaarden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Advies ontslag wederzijds goedvinden

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij kunnen voor u beoordelen of de werkgever een passend beëindigingvoorstel heeft gedaan. Daarnaast kunnen wij uw kansen bij een procedure goed inschatten. Hiermee zijn wij in staat om voor u de onderhandelingen zo te voeren dat u verzekerd bent van een uitstekend resultaat. Uiteraard kunnen wij u ook in een procedure bijstaan.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving