Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslag ziekte

Als u ziek bent en geconfronteerd wordt met een dreigend ontslag leidt dit in de praktijk tot extra vragen en onzekerheid. Hieronder gaan we in op een aantal veel gestelde vragen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst zieke werknemer

Een vraag die vaak wordt gesteld, is of een werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer mag overgaan. Het uitgangspunt is dat u in de eerste 2 jaar van ziekte ontslagbescherming heeft. Dit geldt in geval van ontslag bij ziekte terwijl u een vast contract heeft. Als u een tijdelijk contract heeft, mag de werkgever dit in beginsel laten aflopen. Er gelden een aantal uitzonderingen op de ontslagbescherming tijdens ziekte. Zo geldt de ontslagbescherming onder andere niet als u zonder goede reden weigert mee te werken aan de re-integratie of als u zich pas heeft ziek gemeld nadat uw werkgever een UWV-procedure is gestart.

Ontslag bij ziekte in geval van een reorganisatie

Als sprake is van een reorganisatie is ook het uitgangspunt dat u in de eerste 2 jaar van ziekte ontslagbescherming heeft. Als het hele bedrijf sluit dan geldt een uitzondering. In dat geval geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

Als niet het hele bedrijf sluit, maar alleen bepaalde functies boventallig worden of bepaalde afdelingen sluiten, wordt u wel beschermd tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. De achterliggende gedachte hiervan is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van een langdurig zieke werknemer. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet met het vervallen van de arbeidsplaats.

Hoe zit het met een ziektewetuitkering en/of een WW-uitkering?

Let op: als u instemt met een beëindigingsregeling terwijl u ziek bent, loopt u een risico. Als u namelijk nog steeds ziek bent op de beëindigingsdatum komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering, terwijl ook een Ziektewetuitkering u mogelijk zal worden geweigerd. Het UWV zal het instemmen met beëindiging tijdens ziekte aan kunnen merken als benadelingshandeling.

Arbeidsongeschikte werknemer en ontslag

Juist als u ziek bent en in een kwetsbare positie verkeert, is het raadzaam om onafhankelijk juridisch advies in te winnen zodat u goed weet wat uw rechten en verplichtingen zijn en welke mogelijkheden u heeft. Wij hebben veel ervaring in (ontslag)zaken waarbij ziekte speelt en adviseren u graag.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving