Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslagprocedure via UWV

Toestemming voor een ontslag via het UWV kan worden gevraagd op basis van (1) bedrijfseconomische redenen of (2) langdurige ziekte.

Ontslag via UWV om bedrijfseconomische redenen

Een werkgever kiest er vaak voor om tot (collectief) ontslag over te gaan via een procedure bij het UWV indien er sprake is van een reorganisatie van de onderneming. We spreken dan van een ontslag om bedrijfseconomische redenen. U kunt hierbij denken aan permanente werkvermindering, beëindiging van bedrijfsactiviteiten of een financieel slechte situatie.

Ontslag aanvechten UWV: de procedure

De procedure begint met indiening van een verzoek om toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Dit gebeurt schriftelijk. Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever verplicht gebruik te maken van het formulier dat het UWV hiervoor beschikbaar heeft. Het volledig ingevulde formulier, met eventuele bijlagen, kunnen via het werkgeversportaal worden verstuurd. Voor de werkgever is van belang dat die aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van relevante bijlagen. Het UWV stuurt een kopie van de aanvraag door aan de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd en geeft de mogelijkheid om schriftelijk verweer te voeren tegen het verzoek zoals ingediend door de werkgever. De werkgever doet er goed aan de ontslagaanvraag door een ontslagrecht advocaat op te laten stellen. Hetzelfde geldt voor de werknemer. Die doet er goed aan zijn verweer te laten opstellen door een specialist op het gebied van ontslagrecht.

Na een eerste schriftelijke ronde, volgt soms nogmaals een schriftelijke ronde waarbij beide partijen nog eenmaal mogen reageren op elkaars standpunten. Daarna kan het dossier worden doorgezonden aan de ontslagadviescommissie. Vanaf 1 juli 2015 doet het UWV dit alleen als er wat onduidelijk is over de toepassing van de regels of als er specialistische kennis nodig is over de sector waar de werknemer werkt. Het UWV beslist dus ofwel direct zelf of komt tot haar beslissing nadat de ontslagcommissie heeft geadviseerd. Het UWV kan besluiten de toestemming te verlenen of de toestemming te onthouden.

Na verleende toestemming

Indien de toestemming wordt verleend, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij moet de opzegtermijn in acht worden genomen, waarbij de proceduretijd van het UWV in mindering mag worden gebracht op die termijn. Er resteert echter altijd een opzegtermijn van minimaal een maand.

Opzegverbod

UWV geeft geen toestemming als sprake is van een opzegverbod. Er geldt bijvoorbeeld een opzegverbod gedurende de eerste twee jaar van ziekte en een opzegverbod tijdens zwangerschap. Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van het UWV niet meer geldt, dan heeft UWV geen reden om ontslag te weigeren vanwege dit opzegverbod.

Advocaat arbeidsrecht

Bijstand door een advocaat die gespecialiseerd is in de regels rondom een UWV procedure is geen overbodige luxe. Onze medewerkers houden zich uitsluitend bezig met ontslagrecht. Van advocaat tot secretaresse. Wij kunnen u dan ook op het hoogste niveau bijstaan in een UWV procedure.

Vraag tijdig advies en neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 020 30 80 213.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving