Direct vrijblijvend eerste telefonisch advies - bel 020 30 80 213

Ontslagvergoeding

Wanneer heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding onder de Wet werk en zekerheid?

Met ingang van 1 juli 2015 is het uitgangspunt dat werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij ontslag recht hebben op de transitievergoeding. De transitievergoeding moet ook worden betaald als een tijdelijke arbeidsovereenkomst na twee jaar van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan een werknemer recht hebben op een hogere vergoeding (de zogenoemde “billijke vergoeding”) of kan er aanleiding zijn om geen transitievergoeding te betalen.

Berekening transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding is 1/6 maandsalaris per half dienstjaar (1/3 maansalaris per dienstjaar) gedurende de eerste 10 dienstjaren. Daarna is de opbouw 1/4 maandsalaris per half dienstjaar (1/2 maandsalaris per dienstjaar). De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 bruto of maximaal een jaarsalaris als het jaarinkomen hoger is dan € 76.000,– bruto.

Uitzonderingen

  1. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt een overgangsregeling op basis waarvan zij tot 2020 in aanmerking kunnen komen voor een hogere transitievergoeding.
  2. Een lagere transitievergoeding kan aan de orde zijn als u werkzaam bent bij een werkgever met minder dan 25 werknemers en er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie. Onder bepaalde voorwaarden kan dan het arbeidsverleden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.
  3. Ook komt u niet in aanmerking voor de transitievergoeding als u zelf ontslag neemt (zonder dat uw werkgever ernstig verwijtbaar is) of wanneer u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding?

Als het ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Strategische keuzes

De transitievergoeding is een stuk lager dan de ontbindingsvergoeding die tot 1 juli 2015 werd toegepast. Dit kan ertoe leiden dat een werknemer eerder gaat voor baanbehoud en dus het standpunt inneemt dat het dossier te mager is. Een werknemer kan dit argument ook gebruiken om te proberen de vergoeding omhoog te krijgen in het kader van een minnelijke regeling. Zo speelt de vergoeding in de gesprekken over een minnelijke regeling dus nog steeds een belangrijke rol.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

AFSPRAAK MAKEN

Ons kantoor in Amsterdam

Ontslag advocaat Amsterdam Teleportboulevard 110 Amsterdam
Ontslag advocaat Amsterdam
Spreeklocatie:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 30 80 213

Routebeschrijving